Nữ 1991 cưới năm 2018 và những ngày đẹp để thành hôn

Nữ 1991 cưới năm 2018 và những ngày đẹp để thành hôn

Việc xem ngày khi cưới hỏi đã trở thành một phong tục có từ rất lâu và đến thời điểm hiện tại thì phong tục này vẫn còn được lưu giữ.

Trước khi chuẩn bị cho kế hoach kết hôn, các cặp đôi thường sẽ đi xem ngày nào là tốt và đẹp nhất để tổ chức hôn lễ. Mỗi cặp đôi sẽ có một ngày cưới tốt và may mắn riêng, mặc dù có cùng tuổi và cùng mệnh với nhau. Bởi để chọn được một ngày đẹp tổ chức lễ thành hôn, người ta thường căn cứ vào rất nhiều các yếu tố khác nhau, tuổi tác và mệnh cũng chỉ là một trong số rất nhiều các yếu tố đó.

Nữ 1991 cưới năm 2018 và những ngày đẹp để thành hôn

Nữ 1991 cưới năm 2018 sẽ có những ngày nào đẹp để tổ chức hôn lễ? Hãy cùng chúng tôi tìm câu trả lời cho câu hỏi này trong bài viết sau đây nhé.

Ngày cưới đẹp cho nữ 1991 cưới năm 2018

Trong năm 2018 sẽ có rất nhiều ngày đẹp để nữ 1991 có thể lựa chọn để tổ chức lễ cưới. Một số những ngày đẹp của từng tháng trong năm 2018 có thể kể đến như:

Tháng 1: Những ngày đẹp vào tháng 1 năm 2018 nữ Tân Mùi có thể lựa chọn để cưới gồm: ngày 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 16, 19, 20, 27, 29, 31.

Tháng 2: Những ngày đẹp trong tháng 2 năm 2018 gồm: ngày 1, 3, 4, 8, 10, 13, 15, 21, 25, 26, 27.

Tháng 3: Những ngày đẹp trong tháng 3 năm 2018 gồm: ngày 5, 7, 9, 12, 17, 20, 23, 27, 29.

Tháng 4: Những ngày đẹp trong tháng 4 năm 2018 gồm: ngày 1, 4, 5, 8, 10, 13, 17, 23, 26, 28, 29.

Tháng 5: Những ngày đẹp trong tháng 5 năm 2018 gồm: ngày 5, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 21, 23, 27, 28.

Nữ 1991 cưới năm 2018 và những ngày đẹp để thành hôn

Tháng 6: Những ngày đẹp trong tháng 6 năm 2018 gồm: ngày 2, 4, 8, 9, 13, 15, 17, 25, 27, 28, 29.

Tháng 7: Những ngày đẹp trong tháng 7 năm 2018 gồm: ngày 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 22, 23, 27, 29.

Tháng 8: Những ngày đẹp trong tháng 8 năm 2018 gồm: ngày 2, 4, 8, 10, 11, 15, 22, 23, 26, 27, 28

Tháng 9: Những ngày đẹp trong tháng 9 năm 2018 gồm: ngày 4, 7, 9, 10, 15, 22, 27, 28

Tháng 10: Những ngày đẹp trong tháng 10 năm 2018 gồm: ngày 1,2, 4, 11, 14, 15,17, 21, 23, 27, 29

Tháng 11: Những ngày đẹp trong tháng 11 năm 2018 gồm: ngày 4, 7, 10, 11, 14, 16, 22, 23, 26, 28, 30

Tháng 12: Những ngày đẹp trong tháng 12 năm 2018 gồm: ngày 4, 5, 10, 13, 16, 18, 24, 27, 30

Đây là những ngày đẹp trong các tháng mà nữ sinh năm 1991 có thể lựa chọn để cưới trong năm 2018. Song để có được một ngày giờ đẹp nhất, các cặp đôi có thể xem chi tiết về ngày giờ cụ thể.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *